Game of Thrones S02 Ep07

Fuck you’s:

 • Theon Grayjoy
 • Kingslayer
 • Theon Grayjoy
 • Theon Grayjoy

Yay’s:

 • Cerici
 • Tyrion

I’m So Sorry’s:

 • Sansa
 • Arya
 • Lady Stark
 • Jon Snow
 • Bran
 • Rickon
 • Orphans